CBSE બોર્ડની પરીક્ષામાં ઘડિયાળ પહેરી નહીં શકે વિદ્યાર્થીઓ.

  • CBSE બોર્ડની પરીક્ષામાં ઘડિયાળ પહેરી નહીં શકે વિદ્યાર્થીઓ.

    • 14-01-2020
    • 116 Views

    CBSE એ ધોરણ ૧૦ અને ૧૨ની પરીક્ષામાં વિદ્યાર્થીઓને ઘડિયાળ સાથે પરીક્ષાખંડમાં પ્રવેશ ન આપવા માટે દરેક સ્કૂલોને સૂચના આપી છે.ડિજિટલ અને સ્માર્ટ ઘડિયાળ થી બાળકો ચોરી કરી શકે છે.ભૂતકાળમાં ઘણી જાહેર પરીક્ષાઓમાં ઉમેદવારો સ્માર્ટ વોચથી ચોરી કરતા ઝડપાયા હોવાના કિસ્સા બન્યા છે. જેને ધ્યાનમાં રાખીને CBSE એ આ નિર્ણય લીધો છે.વિદ્યાર્થીઓને સમયની જાણ થાય એ માટે દર કલાકે બેલ અથવા એલાર્મ વાગશે.