પાકિસ્તાની ક્રિકેટરો ના પગાર માં વધારો

Published on BNI NEWS 2021-09-14 14:20:07

    • 14-09-2021
    • 1279 Views

    પાકિસ્તાનમાં ક્રિકેટ ખેલાડીઓના પગારમાં 250 ટકાનો વધારો કરવામાં આવ્યો છે. ગ્રુપ ડીના ખેલાડીઓ પગાર વધારાના સૌથી મોટા લાભાર્થી રહેશે. તેમનો માસિક પગાર 40,000 પાકિસ્તાની રૂપિયા એટલે કે લગભગ 17,000 ભારતીય રૂપિયા હતો. હવે તેમના પગારમાં એક લાખનો વધારો થયો છે એટલે કે હવે આ ખેલાડીઓને એક લાખ 40 હજાર પાકિસ્તાની રૂપિયા મળશે.