આમોદમાં ભાદરવા સુદ નોમના રામદેવપીર મંદિરે નેઝ (ધજા) ચઢાવવામાં આવ્યા.

Published on BNI NEWS 2021-09-15 12:50:36


  • Notice: Undefined variable: news_heading_details in /home/suratxyz/indiaupdate.in/websitelayout2/detail.php on line 613

    • 15-09-2021
    • 392 Views

    શ્રદ્ધાળુઓએ ચઢાવેલી રંગબેરંગી ધજાઓથી મંદિર લહેરાઈ ઉઠ્યું.
    આમોદ વણકરવાસ ખાતે આવેલા રામદેવપીર દાદાના ભાદરવા સુદ નોમના દિવસે ભક્તિભાવપૂર્વ  રામદેવ મહારાજની પૂજન અર્ચન કર્યા બાદ નેઝા ચઢાવવામાં આવ્યા હતા.મંદિરમાં મહિલાઓએ રામદેવપીર મહારાજના ભજનો લલકારી ભક્તિમાં લીન બની હતી. તેમજ યુવકોએ પણ દૂર દૂરથી આવેલા ભક્તોને નેઝા ચઢાવવા માટે સહાયતા કરી ધન્યતા અનુભવી હતી. ભક્તોએ મોટી સંખ્યામાં પ્રસાદીનો લાભ લીધો હતો.સમગ્ર રામદેવપીર દાદાનું મંદિર શ્રદ્ધાળુઓએ ચઢાવેલી રંગબેરંગી ધજાઓથી લહેરાઈ ઉઠ્યું હતું. રામદેવપીર મંદિરે શ્રધ્ધાભેર ભક્તોએ દર્શનનો લાભ લીધો હતો.